Aanmelding ICAI: AI voor Nederland

Sprekers vanuit de academische wereld, het bedrijfsleven en overheidsorganisaties bespreken welke kansen en mogelijkheden zij zien voor technologie, talent en maatschappij, nu en in de toekomst. En waarom zij deel willen uitmaken van het netwerk dat ICAI vormt. Deze middag gaat over vragen & antwoorden; over leren en samenwerken; over AI in Nederland. Wat kan AI voor u betekenen? En hoe kunt u bijdragen aan AI voor Nederland? Kijk hier voor het programma.

Inloop vanaf 14:30, programma 15:00-18:00 uur
Locatie: AUC Science Park 113, Amsterdam