Politielab AI: Recherchewerk dat gedaan wordt door de computer

Gepubliceerd op 16 februari 2019 door David Hielkema op NAP Nieuws

AMSTERDAM – Binnen een paar seconden bepalen of de verdachte geweest is op de locatie van de moord. De computer, en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, moeten de Politie hierbij helpen.

Iemand is vermoord op de Warmoesstraat te Amsterdam. Een man wordt aangehouden. Hij is hoofdverdachte nummer één en zegt nooit aanwezig te zijn geweest op plaats delict. Zijn mobieltje en laptop worden in beslag genomen. Tienduizenden foto’s en berichten worden er afgehaald. De bestanden worden in een programma gegooid en binnen een paar minuten komen de resultaten eruit. Wat blijkt: nog geen 20 uur geleden was de verdachte in de Warmoesstraat.

Paar seconde
In misdaadfilms worden daders vaak zo gepakt, maar in de praktijk werkt het nog niet zo bij de politie. Een samenwerkingsverband tussen de Politie en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht moet hier verandering in brengen. Kunstmatige intelligentie gaat ingezet worden om politiewerk te ondersteunen.

Verantwoordelijk voor het analyseren van beelden is Sarah Ibrahimi (28), die in dienst is van de politie en tegelijkertijd hierop aan het promoveren is. ‘Een foto op iemands mobiel, waarvan we niet van kunnen zien waar het is, gooien we door een een programma heen. Binnen een paar seconde moet dan duidelijk worden waar het is.’

Wereldwijd houden honderden wetenschappers zich bezig het herkennen van locaties uit foto’s op basis van beeldanalyses, zegt Marcel Worring (53), hoogleraar datawetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promotiebegeleider van Ibrahimi. ‘Maar nergens wordt er zo nauw samengewerkt met de politie als wij dat doen.’ Wel worden de resultaten met de andere onderzoekers gedeeld. ‘Door deze wereldwijde kennisdeling verschijnen er technieken en datasets die wij ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen we steeds sneller vragen van de politie beantwoorden.’

Lees hier verder

Opening Nationaal Politielab AI

Politie en wetenschap starten meerjarige samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)

De politie, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam gaan samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie in het Nationaal Politielab AI. Het lab is dé plek waar jonge wetenschappers de komende jaren onderzoek doen naar manieren waarop kunstmatige intelligentie politiewerk kan ondersteunen. De opening vindt plaats in de nieuwe politiekamer van de Universiteit Utrecht.

Online aangiftes automatisch verwerken en uren aan beeldmateriaal binnen enkele seconden analyseren: dit zijn twee voorbeelden van toepassingen van kunstmatige intelligentie bij de politie. Met de meerjarige samenwerking in het Nationaal Politielab AI verzekert de politie zich in de toekomst van state-of-the-art technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie. “Kunstmatige intelligentie vergroot onze operationele slagkracht”, aldus Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime bij de politie. “De toename van de hoeveelheid data binnen de samenleving en snelheid van technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op politiewerk. Met deze samenwerking halen we de kennis in huis die nodig is om daar antwoord op te geven.”

Chatbot voor online aangiftes
De betrokken wetenschappers richten zich op toepassingen van kunstmatige intelligentie die tijdrovend politiewerk automatiseren en moeilijke taken ondersteunen. “Zo zijn we in Utrecht bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een chatbot die in gesprek gaat met mensen die online een aangifte doen”, legt Floris Bex, lid van de wetenschappelijke directie van het Nationaal Politielab AI, uit. “De chatbot weet straks precies welke vragen er gesteld moeten worden om de aangifte succesvol af te handelen.”

Video analyseren zonder te kijken
Aan de Universiteit van Amsterdam ligt de focus op het vinden van relevante informatie in grote hoeveelheden data. Computerprogramma’s zijn immers veel beter in het herkennen van onderliggende patronen dan mensen. “Zo hoeven rechercheurs straks niet meer uren aan beeldmateriaal te bekijken op zoek naar belastende bewijzen”, voegt Bex daaraan toe. “Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we straks snel en gericht op zoek. Het is prachtig om te zien dat het onderzoek dat wij doen direct wordt toegepast in de politiepraktijk.”

Zeven jonge onderzoekers
In totaal starten voorlopig vier onderzoekers aan de Universiteit Utrecht met hun onderzoek. Aan de Universiteit van Amsterdam zijn inmiddels drie promovendi begonnen. Alle kandidaten hebben een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van kunstmatige intelligentie, en de meesten zijn in dienst bij de politie.

Kijk hier voor meer informatie over het Politielab AI.

Hij is er: de Nationale AI-cursus

Gratis online cursus mikt op minimaal 1% van Nederlandse bevolking

Achter de schermen werd er al maanden aan gewerkt. Vandaag gaat hij van start: de Nationale AI-cursus voor alle Nederlanders. Het doel van de cursus is om zo veel mogelijk Nederlanders op de hoogte te brengen van de basisprincipes van artificial intelligence (AI). De initiatiefnemers hopen 1% van de Nederlandse bevolking met de online cursus te bereiken.

“Kunstmatige intelligentie is al lang geen toekomstmuziek meer. Het zit verweven in alle aspecten van het dagelijks leven”, aldus initiatiefnemer Jim Stolze. “Van (bijna) zelfrijdende auto’s tot en met de newsfeed van het alomtegenwoordige Facebook. Alles wat we voorheen van een stekker hebben voorzien, kan op den duur een zelflerend systeem worden.”

De cursus is bewust gericht op álle Nederlanders. “Hoe werkt het onder de motorkap? Wie is ervoor verantwoordelijk? Hoe voorkom je dat algoritmen bijdragen aan het vergroten van de ongelijkheid, of juist het creëren van eenheidsworst? Cruciale vragen! In Nederland heeft iedereen een mening, maar weinig mensen hebben zich in deze materie ingelezen. Door een basiscursus aan te bieden aan alle Nederlanders, kunnen we in ieder geval goed geïnformeerd de discussies in gaan.”

Topexperts
De cursus is gebaseerd op een vergelijkbaar initiatief in Finland, aangevuld met bijdragen van Nederlandse topexperts: Catholijn Jonker (TU Delft), Cees Snoek (Universiteit van Amsterdam), Evert Haasdijk (Deloitte), Jeroen van den Hoven (TU Delft), Maarten de Rijke (Universiteit van Amsterdam), Marlies van Eck (Universiteit Leiden), Max Welling (Universiteit van Amsterdam), Mireille Hildebrandt (Vrije Universiteit Brussel), Pim Haselager (Donders institutie voor brein cognitie en gedrag), Rianne van den Berg (Universiteit van Amsterdam), Roel Schutgens (Radboud Universiteit Nijmegen), Tom Heskes (Radboud Universiteit Nijmegen) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

Inschrijven
De inschrijving voor de cursus is al geopend op www.ai-cursus.nl. De cursus wordt nu nog ontwikkeld en getest en kan vanaf januari online gevolgd worden in acht tracks:

1. Een kijkje in de wereld van AI
2. Wat is AI?
3. Is een zoekmachine ook AI?
4. Machine learning
5. Deep learning
6. AI in het dagelijkse leven
7. AI en de regels
8. Het werk van de toekomst
De cursus duurt in totaal vier tot vijf uur. Deelnemers die alle tracks hebben voltooid,
ontvangen een certificaat.

Gezamenlijke missie
De Nationale AI Cursus is een initiatief van AI for Good, ICAI en Elephant Road. Het programma is mede tot stand gekomen door Ahold Delhaize, Deloitte, ELaw Leiden, FME/UPgrade NL, Pon, Rabobank, Radboud University, TU Delft Design For Values, University of Helsinki, Universiteit van Amsterdam en Wolters Kluwer en mede mogelijk gemaakt door Brainport Eindhoven, Capgemini, Cor Wit Fonds, Denk Producties, ECP, Intel, Level V, LEWIS, RMMBR, RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Samsung, Stichting GO Fonds, VNO-NCW MKB Nederland, Vogin en Zadkine.

Achtergrond
De cursus is geïnspireerd op het Finse ‘Elements of AI’. De Universiteit van Helsinki ontwikkelde een AI-cursus voor alle Finnen. In mei 2018 riep Jim Stolze in het FD op om partijen samen te brengen voor een soortgelijk initiatief in Nederland. “Ik had echt niet verwacht dat die oproep zo veel enthousiasme teweeg zou brengen. Dat er zo veel partijen achter zijn gaan staan, betekent dat we ons doel waarschijnlijk gaan bereiken: iedereen in Nederland bekend maken met het fenomeen dat AI heet. Er wordt zo veel over gepraat, met deze cursus gaan we het gewoon doen.”

Ahold Delhaize expands into robotics with TU Delft

Ahold Delhaize is partnering with Delft University of Technology (TU Delft) to expand the company’s Artificial Intelligence for Retail (AIR) Lab. The expansion comprises a robotics research program and test site for developing state-of-the-art innovations in the retail industry. This is the first expansion of Ahold Delhaize’s AIRLab, an industry-academic collaboration set up to conduct research into AI. By expanding its focus to robotics, AIRLab Delft will further drive innovations for daily business while building more knowledge of the intersection among retail, AI and robotics.

Based in RoboValley, a robotics research center developed by TU Delft Robotics Institute, a team of international researchers will explore robotic solutions that can be applied throughout the retail supply chain, from warehouses and stores to customers. To ensure these explorations result in tangible solutions, Ahold Delhaize will open a test site where researchers can work with partners, students and start-ups, supported by the technology incubator of TU Delft – YES!Delft – to build and test prototypes of robotic solutions. At the test site, which will be operational in early 2019, they will explore how robotics can be deployed in a retail setting, how robotic grippers can handle delicate items such as fruits and vegetables, or how to improve image-recognition of products and packaging.

More on AIRLab Delft

Bedrijven en wetenschappers publiceren 1e aanzet voor een nationale AI-strategie

Om te zorgen dat Nederland succesvol wordt in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) publiceert het publiek-private samenwerkingsverband AINED vandaag een 1e aanzet voor een Nederlandse AI-strategie. In het rapport staat een breed scala aan mogelijke acties voor overheden en bedrijven die helpen om de goede uitgangspositie die Nederland nu nog heeft te kunnen verzilveren. Zo kan het gebrek aan talent worden ondervangen door te zorgen dat buitenlandse studenten na hun studie langer in Nederland mogen blijven. Daarnaast moet Nederland meer gaan samenwerken in bestaande ketens, werk maken van een nationaal AI-onderzoekscentrum van wereldklasse, betere ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid en beter gebruikmaken van al beschikbare data.

AI is een generieke technologie die bijna alle aspecten van onze samenleving raakt. In een wereld waarin landen volop inzetten op AI en de opkomst van nieuwe machtige platformen razendsnel gaat, is het van groot belang om AI te omarmen, om zo de Nederlandse concurrentiepositie en welvaart veilig te stellen. Het winner-takes-all effect is een belangrijke reden om te zorgen dat Nederland bijblijft. Daarnaast heeft juist Nederland volgens het onderzoek op diverse terreinen een goede positie om juridische, ethische en technische risico’s te ondervangen en te zorgen dat we de ontwikkelingen omzetten in kansen waar alle Nederlanders van profiteren.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek op een rij

  • – Nederland was er vroeg bij waar het gaat om de ontwikkeling van AI-kennis, maar we verliezen momentum. Bijvoorbeeld bij het aantal wetenschappelijke publicaties en de financiering van onderzoek.
  • – Er is onvoldoende capaciteit om de sterk groeiende vraag naar AI-studenten bij bedrijven en wetenschappelijke instellingen op te vangen. Ook is de dreiging van een braindrain van succesvolle AI-wetenschappers serieus.
  • – Weinig Nederlandse op AI georiënteerde bedrijven groeien echt door naar het internationale toneel. Als dit wel lukt komen ze vaak in Amerikaanse handen. Voorbeelden zijn onder meer Booking.com, Euvision en Scyfer. Dit kan consequenties hebben voor het eigendom van de data en de ontwikkelde technologie.
  • – Binnen delen van het MKB ontbreekt vaak kennis om met AI aan de slag te gaan en ziet men nog onvoldoende de kansen en bedreigingen, zoals dreigende afhankelijkheid van grote platformen.
  • – Andere landen investeren vele malen meer en hebben vaak al een duidelijke nationale AI-strategie/aanpak ontwikkeld, hetgeen ook weer tot meer investeringen leidt. Dit in tegenstelling tot Nederland.

De barrières die bedrijven ervaren bij het toepassen van AI
Voor het eerst is door BCG ook onderzoek gedaan onder een grote groep bedrijven en de barrières die zij ervaren om AI meer te gaan toepassen in de praktijk. Hieruit komen gebrek aan talent (23%), gebrek aan (geschikte) data (20%) en onzekerheden over regelgeving (17%) als de grootste zorgen voorbij. Zo wordt sommige zorgdata nog nauwelijks gedeeld waardoor nieuwe producten (waar patiënten, zorgverleners en bedrijfsleven baat bij kunnen hebben) niet tot stand komen. Ook bespeuren bedrijven nog weinig strategische activiteiten bij de overheid om de positie van Nederland te verbeteren waar het gaat om onderwijs en het openstellen van data.

Het vervolg
De komende maanden gaat AINED de in het rapport voorgestelde doelen en acties breed toetsen en bouwen aan een nog bredere coalitie van bedrijven, overheden, wetenschappers en onderwijsinstellingen. Daarna moet dit voorwerk uitmonden in een officieel strategisch actieplan van bedrijven en de overheid dat kan worden gepubliceerd op de Conferentie Nederland Digitaal  en waar iedereen concreet mee aan de slag kan.

AINED is een samenwerking van VNO-NCW, TopTeam ICT, ICAI, NWO en TNO ondersteund door The Boston Consulting Group en Denkwerk.

Lees hier het volledige rapport

Towards a national AI ecosystem

 

150 visitors gathered Friday Octobre 19th for ‘ICAI: AI for the Netherlands’, organized by the Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). This afternoon 11 speakers from universities, companies and governmental institutes showed the diversity of areas in which AI research is present nowadays, from predicting diseases, the engineering of automated cars, solving cybercrime, to the search and recommend tools of Albert Heijn. This diversity will only increase in the years to come. There was a general positivity. “AI talent and technology in the Netherlands put us in the world’s top ranked countries in terms of innovation power”, according to Alexander van Boetzelaer (Executive Vice President Strategy at Elsevier).

But it was also an afternoon of warnings, because if the Netherlands doesn’t take advantage of the opportunities that AI offers our society, it will fall behind very badly. In the words of Vladimir Putin (as professor Holger Hoos from Leiden University quoted): ‘‘Whoever becomes the leader of AI will become the ruler of the world.” Although Hoos usually doesn’t quote Putin he says that this time “he is quite right”.

“If we want to play a role in Europe, a single university won’t make a difference. We have to connect with each other”, as Inald Lagendijk (Wetenschappelijk boegbeeld TopTeam ICT) put it. The word ‘ecosystem’ was mentioned a lot by the different speakers: an open AI ecosystem in which the whole of the Netherlands participates.

ICAI, as an open network of cooperating AI innovation Labs, will help strengthen this ecosystem and accelerate innovation. This way we can keep the AI talent in the Netherlands, combine excellence and will not become dependent on AI made elsewhere. “The entrance ticket to ICAI is easy”, says Maarten de Rijke (one of the ICAI founders): “Start a lab. ICAI started half a year ago with 2 knowledge institutes and three companies. Right now seven knowledge institutes, 5 companies and 2 government institutions are involved. In the beginning there were three labs and now there are four running labs with three potential new labs, among which a Police Lab and a Startup Lab. The aim for the next ICAI update meeting is 13 labs. Only one thing to do: Let us get down to work.”

New Elsevier AI Lab

ICAI and information analytics business Elsevier announce the opening of the Elsevier AI Lab. The lab underscores the impact of academic-industry collaboration to strengthen the Netherlands’ global position in Artificial Intelligence.

As a true win-win situation, the collaboration allows Elsevier’s data scientists to work closer with data scientists in academia, contribute to education and science, and pursue a PhD. Academics in turn gain a better understanding of how AI is used to innovate research platforms to solve real-world societal problems. Through this multi-year partnership ICAI gains a focussed environment for AI researchers to help solve challenging, real-world problems in collaboration with an AI industry front runner. ICAI in turn brings state-of-the-art AI technology and insights to Elsevier.

Alexander van Boetzelaer, Executive Vice President at Elsevier said: “VU and UvA together, via ICAI and the Amsterdam Data Science initiative, are very strong AI players in the region with international reputation. Teaming up with these formidable organizations demonstrates our commitment to strengthen the Netherlands as technology hotspot globally and adds to the impact academic-corporate collaborations can have.”

Elsevier’s involvement in this initiative fits with the prominence it has gained in recent years as an industry leader in Artificial Intelligence. This is demonstrated best through its Artificial Intelligence Program, which undertakes to build a comprehensive global examination of artificial intelligence by combining semantic research with insights from AI experts, practitioners and policy makers. The program will publish a comprehensive report in late 2018 which will be freely available.

Scientific Directors of Elsevier AI Lab:

Paul Groth, professor of algorithmic data science at the University of Amsterdam.
Frank van Harmelen, professor in knowledge representation & reasoning at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Paul Groth

Frank van Harmelen

Ilya Markov appointed Scientific Manager of AIRLab Amsterdam

Credit: Xinyi Li

We are happy to announce that from October 1st 2018 Ilya Markov joined the AI for Retail Lab (AIRLab) Amsterdam as Scientific Lab Manager. Markov has also been appointed as Assistant Professor at the Informatics Institute, University of Amsterdam. His work at AIRLab – a joint UvA-Ahold Delhaize industry lab – will consist of supervising multiple workstreams and PhD students and exploring new scientific opportunities within this collaboration. In his new role as a lab director, he will conduct research into socially responsible algorithms that can be used to make recommendations to consumers and into transparent AI technology for managing goods flows. This research will take place at Albert Heijn and bol.com, both brands of Ahold Delhaize.

Markov holds a BSc and MSc, with a major in Computer Science and Software Engineering and a minor in Mathematics. He got his PhD (2014) at the Information Retrieval Group from the University of Lugano (USI) on the topic of uncertainty in distributed information retrieval. After that, he became a postdoctoral researcher at the Information and Language Processing Systems group (ILPS) at the University of Amsterdam (UvA), where he worked on user behavior models and algorithms that learn from users in information retrieval. Markov has been extensively involved in supervision of undergraduate students and PhD students and gained industry experience by collaborating with companies such as Yandex and JetBrains.

Read more on AIRLab here

Hinda Haned from Ahold Delhaize appointed professor

Credit: Dirk Gilissen

Hinda Haned, principal scientist at Ahold Delhaize, has been named professor by special appointment of Data Science at the University of Amsterdam (UvA), Faculty of Science. As professor at UvA, Haned will focus on fair and responsible data science and machine learning. Haned has been lead data scientist at Ahold Delhaize since 2015 and principal scientist since 2018. Her activities at Ahold Delhaize involve designing and building solutions to answer business questions with data mining and machine learning techniques. Read more

Erasmus Descartes Conference 2018 – Artificial Intelligence

On 15 and 16 November 2018 the Erasmus-Descartes Conference will take place in Paris, organised by the Dutch embassy in cooperation with the French embassy in the Netherlands. A total of 150 experts from the private sector, civil society organisations and the public sector have been invited to take part in this year’s conference, which will focus, after Big Data in 2017, on Artificial Intelligence in 2018. Max Welling and Arnold Smeulders will give presentations on the 15th.

More info