NWO lanceert eerste nationale onderzoeksagenda voor AI

Nederland staat voor een keuze: laten we Artificiële Intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL) kiest NWO voor het tweede. AI is razendsnel in ontwikkeling en een cruciale factor voor de toekomstige welvaart van Nederland. Dit brengt grote technologische en sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee. Wereldwijd worden in hoog tempo grootschalige AI-onderzoeksprogramma’s ontwikkeld.

Met deze onderzoeksagenda wil NWO focus en verbinding aanbrengen in het Nederlandse AI-onderzoeksveld en hierdoor het veld verder te versterken. Een solide en coherente AI kennisbasis is noodzakelijk als Nederland zelf een significante AI-speler op het wereldtoneel wil blijven spelen en de AI-revolutie mede vorm wil geven.

De agenda is donderdag 14 november aan de voorzitter van NWO overhandigd door de auteurs van de agenda. Lees hier verder.

NWO-voorzitter Stan Gielen neemt de AIREA-NL in ontvangst van Natali Helberger, Inald Lagendijk (trekker van de agenda), en Maarten de Rijke