Radboud AI for Health

Radboud AI for Health is een nieuwe samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc en onderdeel van Radboud AI, het campusbrede initiatief om publiek-private samenwerking te stimuleren en nieuwe AI-onderzoeksprojecten te starten in Nijmegen en omgeving.
Met Radboud AI for Health werken Radboudumc en Radboud Universiteit samen aan het ontwikkelen van innovaties op het gebied van Artificial Intelligence die de gezondheidszorg verbeteren en goedkoper maken en de besluitvorming verder verbeteren.

Binnen Radboud AI for Health gaan 6 promovendi in september aan de slag met projecten rond AI-toepassingen in het ziekenhuis. Daarnaast begeleiden de onderzoekers van Radboud AI for Health jaarlijks zo’n 35 projecten van Bachelor- en Masterstudenten. Ook verzorgt Radboud AI for Health jaarlijks twee gerichte opleidingen voor medewerkers van het Radboudumc, om hen verder te scholen op het gebied van Artificial Intelligence en de toepassing hiervan in de zorg.

Stap voorwaarts
‘Met Radboud AI for Health en Thira Lab zetten we een forse stap voorwaarts rond de toepassing van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. Als Radboudumc werken we, met de partners uit ons netwerk, dagelijks aan het creëren van werkbare innovaties die de zorg beter en goedkoper maken. Artificial Intelligence speelt hierin een cruciale rol. Met deze initiatieven bevestigen we, wederom, onze regionale en nationale samenwerkingsagenda, die we samenbrengen in het programma TopFit”, aldus Paul Smits, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Ik ben er trots op dat we erin zijn geslaagd deze initiatieven in minder dan een jaar te realiseren; wij doen het gewoon!’.

Radboud AI, is a campus-wide initiative to improve collaboration and start new projects with AI researchers in Nijmegen.
Radboudumc Innovation Space, houses BSc and MSc students who perform AI research projects in collaboration with Radboudumc clinicians.

Scientific Directors

Macel van Gerven, Professor at Radboud University
Elena Marchiori, Professor at Radboud University

Promotieprojecten Radboud AI for Health

Binnen MIHRacle: Multi-modal Interactive Health Records onderzoeken Arjen de Vries (Radboud Universiteit), Faegheh Hasibi (Radboud Universiteit) en Bram van Ginneken (Radboudumc) (semi-)automatische methodes om de informatie uit elektronische patiëntendossiers op een interactieve en begrijpelijke manier beschikbaar te maken voor patiënten.

In het project AI-driven genetic diagnosis for rare diseases ontwikkelen Christian Gilissen (Radboudumc), Marcel van Gerven (Radboud Universiteit) en Helger Yntema (Radboudumc) aan een zelflerend AI-algoritme dat patiënten met genetische ziekten automatisch kan detecteren door gebruik te maken van de ruim 500TB aan beschikbare genetische data.

Onderwerp van het project Unraveling mechanisms of vascular function and regulation with causal discovery van Jurgen Claassen (Radboudumc), Tom Claassen (Radboud Universiteit) en Elena Marchiori (Radboud Universiteit) is het ontwikkelen van een datamodel dat helpt om verbanden te ontdekken tussen vaatfunctie en het brein, om daarmee het verloop van onder meer Alzheimer en complexe vaatchirurgie te voorspellen.

Nikolas Lessmann (Radboudumc) en Miranda van Hooff (Sint Maartenskliniek) werken in AI-based treatment decision support in patients with chronic degenerative low back pain aan het ontwikkelen van een decision support tool die patiënten en hun zorgverleners helpt om de beste behandeling te kiezen bij lage rugpijn.

Tim Frenzel (Radboudumc), Jeroen Schouten (Radboudumc) en Marcel van Gerven (Radboud Universiteit) ontwikkelen in het project Predictive modeling in the ICU Sepsis: central venous catheter infection een algoritme om het optreden van een katheterinfectie op de Intensive Care Unit te voorspellen of voorkomen.

In Development and validation of a deep-learning system for wisdom tooth removal werken Shankeeth Vinayahalingam (Radboudumc en Radboud Universiteit), Thomas Maal (Radboudumc) en Tong Xi (Radboudumc) aan een AI-gedreven ‘flowchart’ voor chirurgen om het onnodig verwijderen van verstandskiezen- iets wat wereldwijd veel gebeurt- te voorkomen.